Privacy statement

Happypeoples.nl is een initiatief van Landheeren Makelaardij.
U leest onze privacy policy in de pdf.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Landheeren. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U geeft bij bezoek aan onze site zelf de toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Landheeren website en hun functionaliteit:

Overzicht cookies:

Cookie Domein Experiation (dagen)
_gat happypeoples.nl 1
_gid happypeoples.nl 1
_ga happypeoples.nl 730

 

Deze cookies zijn in gebruik voor:

·       WordPress (het contentmanagementsysteem van de website)

·       Google Analytics (tbv analyse van websiteverkeer)

Landheeren maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Landheeren Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Landheeren inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Landheeren website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Landheeren website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Landheeren website optimaal werkt.

Landheeren verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

  • het IP-adres
  • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
  • vanaf welke pagina u op de Landheeren website bent gekomen
  • wanneer en hoe lang u de Landheeren website bezoekt of gebruikt
  • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Landheeren website
  • welke pagina’s u bezoekt op de Landheeren website

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Op deze rechten kunt u een beroep doen via onze pagina Data rechten.

Daarnaast kunt u ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Apeldoorn, 26 mei 2018

Terug